Запослени у школи

 

ДИРЕКТОР

Милко Иконић, професор технике и информатике
Тел: 032/327-976
Тел/фах: 032/322-527
E-mail: osvukcacak@gmail.com

 


ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Данијела Пештерац, професор енглеског језика
Тел: 032/327-976
Тел/фах: 032/322-527
E-mail: osvukcacak@gmail.com

 


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

- Марина Симовић- педагог
- Марија Вуловић - психолог
Тел/фах: 032/322-527
E-mail: ppsluzbavukcacak@gmail.com

 


РАЗРЕДНА НАСТАВА

Стручно веће I разреда
- Јасминка Марић Глишовић, проф. разредне наставе - I1
- Драгана Даниловић, проф. разредне наставе - I2
- Јелена Мандић, проф. разредне наставе - I3
- Душица Николић, проф. разредне наставе - I4
- Весна Вуксановић, проф. разредне наставе - I5

Стручно веће II разреда
- Љубица Радоњић, проф. разредне наставе - II1
- Катарина Секуловић, проф. разредне наставе - II2
- Јулија Ерић, проф. разредне наставе - II3
- Милена Ђулић, проф. разредне наставе - II4
- Марина Спасојевић, проф. разредне наставе - II5

Стручно веће III разреда
- Наташа Ралић, проф. разредне наставе - III1
- Гордана Пауновић, проф. разредне наставе - III2
- Љиљана Крџић, наст. разредне наставе - III3
- Јованка Даниловић, проф. разредне наставе - III4

Стручно веће IV разреда
- Небојша Милетић, проф. разредне наставе - IV1
- Јелица Трифуновић, наст. разредне наставе - IV2
- Мирјана Куртић, наст. разредне наставе - IV3
- Зорица Милошевић, проф. разредне наставе - IV4


 


ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Стручно веће за Српски језик
- Бојовић Јелена, проф.
- Ћурчић Душица, проф.
- Баралић Јасна, проф.
- Петронијевић Марија, проф.

Стручно веће за стране језике
- Пештерац Данијела, проф. енглеског језика
- Весна Гостиљац проф. енглеског језика
- Алексић Зоран, проф. енглеског језика
- Вучељић Марија, проф. енглеског језика
- Чубриловић Цмиља, проф. немачког језика
- Вулин Снежана, проф. немачког језика

Стручно веће за ликовну и музичку културу
ликовна култура
- Љиљана Ковачевић, наст.
- Јечменић Наташа, наст.

музичка култура
- Новичић Слађана, проф.
- Азањац Шишовић Сања, проф.

Стручно веће за историју и географију
- Каличанин Дана, проф. историје
- Росић Александар, проф. историје
- Иван Рвовић, проф. географије
- Братислава Стевановић, проф. географије
- Адамовић Душица, проф. географије

Стрчно веће за математику
- Лекић Анђела, проф. математике
- Урошевић Љиљана, проф. математике
- Биљана Поледица, проф. математике
- Милица Стевановић Живковић, проф. математике
- Јелица Јовановић, проф. математике

Стрчно веће за биологију, физику и хемију
- Милићевић Живадинка, проф. биологије
- Марковић Весна, проф биологије
- Миловановић Александар, проф. физике
- Александра Ђуновић, проф. физике
- Јелена Чоловејић, проф. хемије

Стручно веће за ТиИО и ИиР
- Славковић Снежана, проф. технике и информатике
- Иконић Душица, проф. технике и информатике
- Лајшић Јелена, проф. технике и информатике
- Јасна Новаковић, проф. технике и информатике
- Дејан Лучић, проф. технике и информатике

Стрчно веће за физичко васпитање
- Савковић Мица, проф.
- Ћирковић Дионезија, проф.
- Парезановић Срђан, проф.

Стручно веће за верску наставу
- Ирена Чоловић, вероучитељ

 


АДМИНИСТРАЦИЈА

- Катарина Поповић, секретар
- Марија Пејак, шеф рачуноводства
- Ружица Мијатовић, благајник
Тел/фах: 032/322-527
E-mail: os.vkaradzic_cacak@mts.rs

 


ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

- Машић Зоран, домар
- Марковић Милан, домар
- Михаиловић Милка, куварица
- Лазовић Мирјана, сервирка
- Комленовић Радмила, куварица
- Јовановић Мирјана, чистачица
- Симић Радмила, чистачица
- Милић Милица чистачица
- Ђоковић Стојислава, чистачица
- Солдатовић Данијела, чистачица
- Вукајловић Нада, чистачица
- Милић Ћама, чистачица
- Зарић Младена, чистачица
- Јовашевић Петкана, чистачица

 


БИБЛИОТЕКА

1.Бојана Брајовић - професор разредне наставе
2.Остоја Јокановић - професор разредне наставе  

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

1.Марија Милорадовић - професор разредне наставе
2.Снежана Недић -професор разредне наставе