Запослени у школи

 

ДИРЕКТОР

Иконић Милко, професор технике и информатике
Тел: 032/327-976
Тел/фах: 032/322-527
E-mail: osvukcacak@gmail.com

 


ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Пештерац Данијела, професор енглеског језика
Тел: 032/327-976
Тел/фах: 032/322-527
E-mail: osvukcacak@gmail.com

 


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

- Петровић Анђелка - педагог
- Вуловић Марија - психолог
Тел/фах: 032/322-527
E-mail: ppsluzbavukcacak@gmail.com

 


РАЗРЕДНА НАСТАВА

Стручно веће I разреда
- Ралић Наташа, проф. разредне наставе - I1
- Пауновић Гордана, проф. разредне наставе - I2
- Крџић Љиљана, наст. разредне наставе - I3
- Даниловић Јованка, проф. разредне наставе - I4
- Снежана Рвовић, проф. разредне наставе - I5

Стручно веће II разреда
- Милетић Небојша, проф. разредне наставе - II1
- Трифуновић Јелица, наст. разредне наставе - II2
- Куртић Мирјана, наст. разредне наставе - II3
- Милошевић Зорица, проф. разредне наставе - II4


Стручно веће III разреда
- Марић Глишовић Јасминка, проф. разредне наставе - III1
- Даниловић Драгана, проф. разредне наставе - III2
- Циврић Јелена, проф. разредне наставе - III3
- Николић Душица, проф. разредне наставе - III4
- Вуксановић Весна, проф. разредне наставе - III5

Стручно веће IV разреда
- Радоњић Љубица, проф. разредне наставе - IV1
- Ђуровић Нада, проф. разредне наставе - IV2
- Ерић Јулија, проф. разредне наставе - IV3
- Ђулић Милена, проф. разредне наставе - IV4
- Спасојевић Марина, проф. разредне наставе - IV5

 


ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Стручно веће за Српски језик
- Ћурчић Душица, проф.
- Баралић Јасна, проф.
- Петронијевић Марија, проф.
- Бранка Јелисавчић, проф.
- Тамара Јовановић, проф.


Стручно веће за стране језике
- Пештерац Данијела, проф. енглеског језика
- Гостиљац Весна проф. енглеског језика
- Алексић Зоран, проф. енглеског језика
- Вучељић Марија, проф. енглеског језика
- Чубриловић Цмиља, проф. немачког језика
- Вулин Снежана, проф. немачког језика

Стручно веће за ликовну и музичку културу
ликовна култура
- Ковачевић Љиљана , наст.
- Јечменић Наташа, наст.

музичка култура
- Новичић Слађана, проф.
- Азањац Шишовић Сања, проф.

Стручно веће за историју и географију
- Тодоровић Далиборка , проф. историје
- Росић Александар, проф. историје
- Рвовић Иван , проф. географије
- Стевановић Братислава , проф. географије
- Адамовић Душица, проф. географије

Стрчно веће за математику
- Лекић Анђела, проф. математике
- Урошевић Љиљана, проф. математике
- Поледица Биљана , проф. математике
- Стевановић Живковић Милица , проф. математике

Стрчно веће за биологију, физику и хемију
- Вуловић Ана, проф. биологије
- Марковић Весна, проф биологије
- Миловановић Александар, проф. физике
- Александра Ђуновић, проф. физике
- Патарчић Ивица, проф. физике
- Рацковић Јасна, проф. хемије

Стручно веће за ТиИО и ИиР
- Славковић Снежана, проф. технике и информатике
- Иконић Душица, проф. технике и информатике
- Лајшић Јелена, проф. технике и информатике
- Лучић Дејан, проф. технике и информатике
- Новаковић Јасна, проф. технике и информатике
- Божовић Слађана, проф. технике и информатике
- Поледица Владан, проф. технике и информатике

Стрчно веће за физичко васпитање
- Савковић Мица, проф.
- Николић Сара, проф.
- Парезановић Срђан, проф.

Стручно веће за верску наставу
- Чоловић Ирена, вероучитељ
- Александра Дамљановић, вероучитељ

 


АДМИНИСТРАЦИЈА

- Поповић Катарина, секретар
- Пејак Марија, шеф рачуноводства
- Мијатовић Ружица, благајник
Тел/фах: 032/322-527
E-mail: os.vkaradzic_cacak@mts.rs

 


ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

- Пејовић Зоран, домар
- Марковић Милан, домар
- Михаиловић Милка, куварица
- Лазовић Мирјана, сервирка
- Комленовић Радмила, куварица
- Јовановић Мирјана, чистачица
- Симић Радмила, чистачица
- Милић Милица чистачица
- Ђоковић Стојислава, чистачица
- Солдатовић Данијела, чистачица
- Љиљана Гавриловић, чистачица
- Милић Ћама, чистачица
- Зарић Младена, чистачица
- Јовашевић Петкана, чистачица

 


БИБЛИОТЕКА

1.Брајовић Бојана - професор разредне наставе
 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

1.Милорадовић Марија - професор разредне наставе
1.Секуловић Катарина - професор разредне наставе
2.Ћосић Јовић Ана - професор разредне наставе