Мишљења професора средњих школа о ђацима из ОШ "Вук Караџић"

 

 

ГИМНАЗИЈА
Gimnazija Иван Ружичић, директор

Према анализи уписа у први разред уочава се да скоро сваки други ученик који заврши ОШ „Вук Караџић“ уписује Гимназију, а у процентима је то 43%, што је на изузетном и високом нивоу.

Пратили смо и успех Вуковаца после завршеног првог разреда и показало се да њих преко 80% и даље задржава одличан успех у Гимназији, што потврђује да те оцене које су имали у основној школи су објективне и реалне. На основу многих показатеља потврђује се да ученици стичу квалитетна знања у ОШ „Вук Караџић“.

 

Милан Селаковић, професор

Ученици који су дошли из ОШ „Вук Караџић“ су оправдали свој успех и у нашој школи, настављајући да и даље нижу успехе. Из прошлогодишње генерације осмака можемо поменути Николу Вучићевић који је и код нас наставио да постиже запажене резултате на такмичењима из математике и физике.

 

Драган Матијевић, професор

Ученици Гимназије потврђују свој успех и приликом уписа на факултете, где по подацима које школа поседује на нивоу школе од око 80% ученика који заврше Гимназију одлазе на факултете.

 

 


ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Ekonomska škola Владан Ницовић, директор

Од пре 15 година Економска школа постаје врло перспективна, осавремењена и уклопљена у европске вредности и као таква школа је постала врло занимљива ученицима осмог разреда који уписују средње школе. Имамо пет смерова: финансијског администратора, комерцијалисту, службеника у банкарству и осигурању, економског техничара и трговца.

Наши ученици постижу добре резултате из економије и права, а такође и у свету практичног пословања.

Сваке године у нашу школу долазе ученици из ОШ „Вук Караџић“ и анализирајући резултате са завршних испита а потом и њихов успех на крају првог разреда, уочава се да огроман број ученика задржава успех који је донео из основне школе, што је резултат рада наших колега из те школе.

 

Гордана Поповић Божанић, педагог
Снежана Гостиљац, проф. економске групе предмета и помоћник директора
Сања Николић, проф. економске групе предмета


Ученици који се уписују из ОШ „Вук Караџић“ су показали добро и квалитетно знање које су донели из основне школе. Већина ученика је задржала успех који су имали у основној школи а један део је постигао и бољи успех од онога који су имали у основној школи.

Ово говори да је рад колега у основној школи квалитетан, неговање мотивације ученика за постигнућа остварен, па је све то резултирало и добрим постигнућима у средњој школи.

Ученици долазе са добрим предзнањима, спремни за рад и учење у новој етапи школовања. Развој, сазревање ученика и интезиван рад са колегама и стручним сарадницима чини да многи ученици који су током основне школе имали доста проблема у адаптацији у средњој школи без већих проблема настављају успешно своје школовање.

Праћење постигнућа ученика које вршимо на крају сваке школске године говори да 82% ученика наше школе наставља школовање на високим школама и факултетима уписујући се ма државне факултете и заузимајући већином буџетска места.

Тим за маркетинг и односе са јавношћу у Економској школи ради на сарадњи са основним школама у Чачку па позивамо ученике осмог разреда да у што већем броју дођу на Дан отворених врата, Сајам виртуелних предузећа како би се што боље упознали са образовном понудом нашом школом.

 

 


ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Tehnička škola Бранко Максимовић, директор

Изузетно смо задовољни руководством школе, како сарадњом са директором тако и са осталим професорима и ПП службом.

Могу да похвалим да нам је ОШ „Вук Караџић“ отворила врата и обезбедила максималну подршку и сарадњу за све манифестације које смо спроводили: Отворена врата, спортски дан, изложбе итд.

Ђаци из ОШ „Вук Караџић“ имају добро предзнање, спремни су за рад и учење нових садржаја. Труде се и воле да се такмиче. Ми као школа дајемо им пуну подршку у даљем усавршавању и раду, и отворени смо за сваку сарадњу са вашом школом.

 

Тања Јаћимовић, психолог
Александра Ћендић, педагог

У Техничку школу се уписују ученици из Вука који воле архитектуру, физику и информатику, па највећи број њих упише неки смер на електротехници. Ти ученици задржавају свој успех из основног школовања, мада има неких који постижу и боље резултате остварујући и успехе на такмичењима.

Наши наставници често хвале ученике који долазе из ОШ „Вук Караџић“ истичући да имају добро предзнање. У нашој школи су успешни ученици и пристојно се понашају. Већина ђака наставља своје даље образовање у истој области. Наша ПП служба успешно сарађује са ПП службом из Вука.

 

Драган Бучевац, дипл. грађевински инжењер

Што се тиче ученика и кадра из ОШ „Вук Караџић“ могу све похвале да упутим и кажем да су преко 90% ученика задржали свој успех, а неки су и бољи. Сматрам да ће многи завршити факултете јер су постали одговорнији и зрелији.

 

Марина Сретеновић, проф.српског језика

Ученици из ОШ „Вук Караџић“ доносе добро предзнање из српског језика. Стекли су читалачке навике још у основној школи и врло су одговорни.
Имају развијено критичко мишљење, озбиљно разговарају о књижевним делима и показују велику зрелост.

 

 


МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
Mašinsko-saobraćajna škola Мирко Лазовић, директор
Ненад Радојичић, помоћник директора

У нашу школу долазе ученици који желе да се баве струком: машинством, саобраћајем, мехатроником, информатиком и роботиком, па обзиром да их то много интересује постижу сјајне резултате у школовању и на такмичењима, и врло често имају бољи успех од успеха који су имали у основној школи. Добре резултате постижу и приликом уписа на факултете из области машинства, саобраћаја и информатике.

Ђаци који нам долазе из ОШ „Вук Караџић“ и даље задржавају успех који су имали у основној школи и оцене су им објективне. Имали смо, а и сада имамо добре ученике из ваше школе на разним смеровима. Можемо да издвојимо Александру Славковић, која је показала сјајне резултате кроз школовање, увек је имала одличан успех и стекла је добру подлогу за наставак студија на Машинском факултету.

Из ОШ „Вук Караџић“ има ученика који су креативни и талентовани из уметности, па уписују неке од смерова на уметничким образовним профилима и постижу добре резултате.

 

Иванка Дилпарић, професор (разредни старешина Луке Милуновић)

Ученици из ОШ „Вук Караџић“ се истичу отвореношћу, амбицијом и жељом да буду најбољи. Издвојила бих ученика Милуновић Луку који је увек спреман да коментарише неку ситуацију, да одлучује, да помогне. Успех му је одличан а и председник је одељенске заједнице.

 

 


МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Medicinska škola Професори Медицинске школе

Ученици који уписују фармацеутски смер и долазе са високим просеком из ОШ „Вук Караџић“ углавном задржавају тај успех. Ученици на другим смеровима углавном не задржавају успех из основне школе или је он са нижим просеком.

Посебан изазов за ученике у нашој школи јесте адаптирање на мноштво наставника и сарадника у настави који се често смењују на годишњем нивоу.

Деца из ваше школе су добро социјализована, прихваћена у групи вршњака.

 

 


ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА ШKOЛА
Prehrambeno-ugostiteljska škola Драгица Симовић, директор

По речима директора и неких професора у прехрамбено – угоститељској школи имамо солидан проценат ученика који долазе из ОШ „Вук Караџић“, како на профилима четвртог степена, тако и на профилима трећег степена.

Ученици имају иницијативу и борбени су. Жеља за успехом доминира, па се у оквиру својих права и обавеза боре како би достигли жељени успех на свим пољима.

Ученици углавном задржавају исти успех као и у основној школи, па чак и бољи са ретким изузецима.