Организација рада школе

 

НАСТАВА
Nastava.jpg Редовна настава
У организацији редовне наставе примењују се елементи индивидуализоване, полу програмиране, проблемске, тимске активне наставе. Током школске године реализују се и часови који доприносе унапређивању наставе, као што су огледни, јавни и сл. Од ове школске године настава из поједини предмета реализује се у мултимедионалној учионици помоћу савремених наставних средстава ( интерактивна бела табла,рачунар, намештај,пројектор...)

Изборна настава
Изборна настава реализује се према склоностима ученика. Од I до VIII разреда реализују се часови грађанског васпитања и верске наставе. У млађим разредима то су часови народне традиције ( I и IV разред) и чувари природе ( II и III разред). У старијим разредима реализује се настава обавезних изборних предмета: немачки језик и физичко васпитање-кошарка, рукомет, фудбал (од V до VIII разреда); домаћинство ( VII и VIII разред), информатика и рачунарство ( од V до VIII разреда).

Додатна настава
Организује се за ученике натпросечних способности, који показују интересовање за проширивање знања из одређених предмета. Настава се изводи од IV до VIII разреда. У IV разреду реализују се часови додатног рада из математике, а у старијим разредима из математике, српског језика, енглеског језика, географије... У сарадњи са наставницима, ученици се у додатном раду, уз примену различитих метода и облика рада усмеравају на самосталност, креативност, истраживачки рад. Све ово резултира успехом на различитим нивоима такмичења.

Допунска настава
Организује се за ученике који имају тешкоће у савлађивању наставног градива. Часове могу похађати сви ученици од I до VIII разреда. Захтеви и задаци прилагођавају се могућностима ученика како би што лакше савладали тешкоће у стицању знања. У млађим разредима организује се допунска настава из српског језика и математике, а у старијим разредима и из осталих предмета.

Слободне активности
(друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне) У складу са интерересовањима ученика организован је рад различитих секција: математичке, драмске, литерарне, рецитаторске , новинарске, историске, биолошке, архитектонске и грагевинске, саобраћајне, рукометне, кошаркашке... 


РАСПОРЕД ЧАСОВА

Распоред часова предметне наставе плаве смене
Распоред часова предметне наставе црвене смене
Rаспоред часова млађих разреда плаве смене
Распоред часова млађих разреда црвене смене

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021

Raspored zvonjenja Kor 2020-2021.jpg

Raspored zvonjenja Kor mladji raz -Prva smena.jpg

Raspored zvonjenja Kor mladji raz -Druga smena.jpg

Распоред звоњења за обе смене (часови трају по 30 минута) 

КАЛЕНДАР РАДА

Kalendar rada 2019-2020.jpg width=

Календар образовно-васпитног рада школе за школску 2020/2021.годину у .pdf формату можете видети на следећем линку: Календар рада 2020/2021.

Допуна календара образовно-васпитног рада школе (табеларни приказ) за школску 2020/2021.годину у .docx формату можете видети на следећем линку: Допуна календара рада 2020/2021.

 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Дан отворених врата - плава смена
Дан отворених врата - црвена смена

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ
Распоред писмених провера за плаву смену - I полугодиште
Распоред писмених провера за црвену смену - I полугодиште
Распоред писмених провера за плаву смену - II полугодиште
Распоред писмених провера за црвену смену - II полугодиште