Контакт

 

ШКОЛА

ОШ "Вук Караџић",
Цара Душана 25
32102 Чачак
тел./факс: 032/322-527
тел: 032/327-976
E-mail: osvukcacak@gmail.com
Website: www.osvukkaradzic.edu.rs

 


ДИРЕКТОР

Милко Иконић, професор технике и информатике
Тел: 032/327-976
Тел/фах: 032/322-527
E-mail: osvukcacak@gmail.com

 


ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Данијела Пештерац, професор енглеског језика
Тел: 032/327-976
Тел/фах: 032/322-527
E-mail: osvukcacak@gmail.com

 


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

- Aнђелка Петровић- педагог
- Марија Вуловић - психолог
Тел/фах: 032/322-527
E-mail: ppsluzbavukcacak@gmail.com