Школа данас ПДФ Штампа Ел. пошта

У нашој школи се :

- учи како да се учи,

- стиче основно знање из свих области науке, уметности испорта,

- развија дисциплина и самодисциплина

- савладавају се основни конкретни појмови о демократији и толеранцији и

- развија одговорност према себи и другима.

Циљ васпитног рада у школи, темељи се на основама циља васпиања уопште, то значи да се васпитањем остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стручног знања и умења и стваралачког коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких способности, стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове средине, развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава личности, васпитање за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру, националност и лично уверење, неговање и развијање потреба за културом и очување културног наслеђа и стицање основних сазнања о лепом понашању у свим приликама.

Наша школа је модерна, савремено конципирана школа која нуди квалитетан програм, негује атмосферу толеранције и конструктивне комуникације, која је у стању да одговори потребама времена и прати научно-технолошка достигнућа.

Школа у којој се учи како да се учи, тимски ствара, демократски комуницира, заједнички савлађују препреке, уважавају и поштују различитости, развија одговорност, иницијативност, подстиче радозналост и креативност и омогућује свестрани развој личности детета. Подржавамо савремене методе учења и користимо информационо-комуникационе технологије у наставној пракси, оспособљавајући ученика за самостално учење али и примену знања стечених у школи у даљем школовању и животу.

Посебну пажњу посвећујемо безбедности ученика и доброј дисциплини стварајући сигурно и пријатно окружење у коме деца стичу функционална и трајна знања.

Континуирано улажемо у професионални развој наставног кадра и осавремењивање наставног процеса и повећање постигнућа ученика.

Сматрајући школу средиштем образовног, културног и духовног живота као и кључном за формирање одговорне, демократске и свестране личности, сарађујемо са свим релевантним образовно-научним и културним институцијама као и са локалном заједницом.

Важно нам је да у родитељима имамо добре сараднике и да заједнички радимо на превазилажењу тешкоћа и обогаћивању школског живота.

 

Школа располаже једном зградом у оквиру које је фискултурна сала и школским земљиштем на коме су делом спортски полигони, а други део је затрављено и уређено школско земљиште.

Наставне просторије:

- 14+4 класичних учионица

- 6 кабинета: биологија, хемија, физика, техника и информатика, ликовна култура, музичка култура

- 1 радионица

- 2 сале за физичко васпитање и

- 1 кабинет за изборни предмет информатика и рачунарство

- 1 мултимедијална учионица

- 1 учионица за продужени боравак

 

Остале просторије:

- 1 наставничка канцеларија

- 1 канцеларија директора

- 1 канцеларија за књиговођу и благајника

- 1 зубна амбуланта

- 1 кухиња са трпезаријом и магацинским простором

- 1 котларница

- 1 адаптирани део ходника за библиотеку

- 1 адаптирани део ходника за логопеда

- 1 адаптирана просторија за педагога и психолога

- 1 адаптирана просторија за секретара,

- 1 просторија за помоћно особље

- 1 адаптирана подрумска просторија за службени стан домара школе

- 1 радионица за домара

- 1 свлачионица за ученике

- 2 подрумске просторије

- санитарне просторије, комуникације (холови и степеништа).

Укупна површина школског простора износи 4236 m2, а од тога учионичког простора 2061 m2, административног простора 166 m2, школске библиотеке 54 m2 , фискултурне сале 522 m2, школске кухиње са трпезаријом и магацинским простором 316 m2, ходници, адаптиране подрумске просторије и мокри чворови 1117m2, школског дворишта 10.056 m2 (од тога 480m2 спортски полигон) и кошаркашко игралиште површине 464 m2.

 

Анкета

Коју средњу школу желиш да упишеш?
 

Посетиоци

Имамо 15 гостију на мрежи

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Template