Кодекс за запослене ПДФ Штампа Ел. пошта

КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА

1. У школу долазимо уредни и прикладно одевени

2. У школу долазимо 15 минута пре почетка наставе

3. Благовремено најављујемо изостанак са наставе и промену у распореду часова и других активности

4. Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова

5. Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде

6. Ученике и све остале којима се обраћамо ословљавамо по имену

7. Надимак користимо само ако за то имамо дозволу особе којој се обраћамо

8. Мобилни телефони су нам искључени на часу

9. Проблеме решавамо разговором

10. Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других

11. Припремамо и организујемо наставу водећи рачуна о индивудуалним потребама и могућностима сваког ученика

12. Стварањем добре радне атмосфере на часу подстичемо сарадничке односе међу ученицима, као и између наставника и ученика

13. Ученици познају критеријуме у праћењу и оцењивању њихових знања и постигнућа

14. Оцењујемо ученике поштујући Закон и индивидуално напредовање сваког ученика

15. Ученику се оцена увек саопштава јавно уз одговарајуће образложење

16. Сваки пут реагујемо када имамо сазнање о насиљу или када приметимо насиље међу ученицима

17. Одељењски старешина информише родитеље ученика који се насилно понашају непосредно по догађају

18. Наставник чува пословну тајну када је то у интересу ученика, наставника и школе

19. Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде

 

Анкета

Коју средњу школу желиш да упишеш?
 

Посетиоци

Имамо 39 гостију на мрежи

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Template