Екскурзије ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   

У циљу савлађивања дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавања културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, школа организује екскурзије за ученике од I до VIII разреда (у трајању од једног до три дана).

Програм, циљ и задатак екскурзија за сваки разред сачињава стручна комисија коју на предлог директора именује Наставничко веће. Приликом организовања екскурзија и излета директор школе и наставници се у потпуности придржавају Упутства о планирању и извођењу екскурзија за ученике основних школа “Просветни гласник” бр. 7 од 3. 06. 2006. године и Правилника о програму за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Сл. Гланик РС“ – просветни гласник бр. 2 од 15. 03. 2010. године) 

Излети и једнодневне екскурзије  за млађе разреде ће се обавити у следећим правцима:

ПРВИ  РАЗРЕД

  • Једнодневна екскурзија: Чачак – Краљево - Врњачка Бања – манастир Жича – Чачак

ДРУГИ  РАЗРЕД

  • Једнодневна екскурзија: Чачак - Сирогојно - Златибор -   Чачак.

ТРЕЋИ  РАЗРЕД

  • Једнодневна екскурзија: Чачак – манастир Љубостиња - Крушевац – Чачак

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД

  • Једнодневна екскурзија: Чачак – Топола (Карађорђев конак, црква св. Ђорђа, музеј, винарева кућа) – Аранђеловац (парк Буковичке Бање) Крагујевац (Акваријум, парк Шумарице) – Чачак.

Време реализације: пролеће  2016. године.

За V, VI,VII и VIII разред даје се циљ , задатак и план  екскурзије.

Екскурзија је  ваннаставни облик образовно-васпитног рада.

Циљ екскурзије је савлађивање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.

Задаци екскурзије који се остварују реализацијом програма екскурзије јесу: проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; стицање нових сазнања развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве; развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима; изграђивање естетских, културних и спортских потреба и навика, као и позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.


План екскурзије:

ПЕТИ РАЗРЕД

  • Једнодневна екскурзија: Чачак – Ресавска пећина – Велика Плана (манастир Покајница, Захвалница и Радовањски луг) – Крагујевац  - Чачак.

ШЕСТИ  РАЗРЕД

  • Дводневна екскурзија: Чачак - Мокра Гора (вожња возићем) - Дрвенград - ХЕ Перућац - Бања Ковиљача - Тршић - Троноша - Текериш - Бранковина - Љиг - Чачак.

СЕДМИ РАЗРЕД

  • Дводневна екскурзија: Чачак - Крагујевац - Раваница - Гамзиград – Неготин (кућа С. Мокрањца и Музеј Хајдук Вељка) – Кладово( ноћење) – ХЕ Ђердап –Лепенски вир - Голубац – Сребрно језеро - Пожаревац (Галерија М.Барили) – Чачак 

Време реализације: пролеће 2016. године.

ОСМИ  РАЗРЕД

  • Тродневна екскурзија: Чачак – Београд – Дворац Дунђерски – Зобнатица – Суботица – Палић – Сомбор – Нови Сад – Сремски Карловци – Чачак.

Време реализације: јесен 2015. године.


 

Анкета

Коју средњу школу желиш да упишеш?
 

Посетиоци

Имамо 18 гостију на мрежи

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Template