Ученички парламент ПДФ Штампа Ел. пошта

Закон о основама система образовања и васпитања у "Службеном гласнику РС" број 72/09 од 3. 09. 2009. године у члану 105. прописује рад ученичког парламента.

Ученички парламент представљају ученици седмог и осмог разреда и то по два представника из сваког одељења. Њих бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника као и два представника који учествују у раду Школског одбора без права одлучивања.

Ученички парламент је назависна, нестраначка и невладина организација ученика наше школе, чији су основни задаци: развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са другим, сличним организацијама у земљи и иностранству.

Неки од циљева Ученичког парламента су:

 1. Учење демократије као вештине у понашању;
 2. Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и солидарности;
 3. Развијање свести о правим друштвеним вредностима и подизање опште културе;
 4. Активно учествовање у образовно-васпитним активностима;
 5. Иницирање сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим делатностима;
 6. Сарадња са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља и руководством школе;
 7. Разматрање односа ученика и наставника, као и односа између ученика;
 8. Обавештавање ученика о битним питањима у вези са њиховим школовањем.

Чланови Ученичког парламента за школску 2014-2015. годину

Име и презиме

Разред и одељење

Ђурђина Рајичић

71

Ива Ђенић

Катарина Живановић

72 

Алекса Радовановић

Ивана Величковић

73 

Сара Солдатовић

Филип Јосиповић

74 

Милош Никетић

Ема Чутовић

75 

Емилија Шуковић

Теодора Цветковић

81 

Катарина Радивојевић

Бранка Златић

82 

Лазар Ракићевић

Јована Јелић

83 

Анђела Кувељић

Александар Јелисавчић

84 

Невена Ђорђевић

Милица Милошевић

85 

Михајло Живановић

 

 • Председник Ученичког парламента: Теодора Цветковић VIII1
  • Заменик Председника Ученичког парламента: Милица Миловановић VIII5
 • Секретар Ученичког парламента (записничар): Ђурђина Рајичић VII1
 • Члан Ученичког парламента који ће учествовати у раду Тима за самовредновање: Ива Ђенић VII1
 • Члан Ученичког парламента који ће учествовати у раду тима за Школско развојно планирање: Катарина Радивојевић VIII1
 • Два члана Ученичког парламента који ће учествовати у раду Школског одбора:

                                                         1. Сара Солдатовић VII3

2. Невена Ђорђевић VIII4

План рада: 

 1. конституисање Ученичког парламента (избор председника, заменика председника, избор два члана који ће учествовати у раду Школског одбора)
 2.  мишљења и предлози за Годишњи план рада парламента, мишљења и предлози за Годишњи план рада школе,
 3. мишљења и предлози чланова за Школски развојни план
 4. правила понашања у школи
 5. безбедност ученика
 6. избор чланова парламента који ће представљати радна тела (за праћење правила понашања у школи, за праћење безбедности ученика у школи, за праћење естетско-хигијенских услова у школи)
 7. активност у школи поводом обележавања Дана школе
 8. успех и дисциплина ученика на крају I класификационог периода
 9. оптерећеност ученика школским обавезама
 10.  учешће у самовредновању школе
 11. сарадња између ученика и наставника, као и сарадња са стручним сарадницима
 12. израда новогодишњег плаката
 13. успех и дисциплина ученика на крају I полугодишта
 14. учешће ученика на такмичењима
 15. учешће у самовредновању школе
 16. естетско уређење школског простора
 17. припрема текста за лист Вуковац“ 
 18. учешће у самовредновању школе
 19. естетско уређење школског простора
 20.  учешће ученика на такмичењима
 21. успех и дисциплина ученика на крају III класификационог периода
 22. професионална оријентација ученика - припреме за избор средње школе
 23. успех и дисциплина ученика на крају II полугодишта
 24. мишљење чланова парламента о избору кандидата за доделу дипломе Ученик генерације
 25. ставови ученика о раду парламента 

Анкета

Коју средњу школу желиш да упишеш?
 

Посетиоци

Имамо 19 гостију на мрежи

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Template