VukKaradzic.jpg

 

Ученички парламент

Ученички парламентУченички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.
Закон о основама система образовања и васпитања у „Службеном гласнику РС“ број 88/2017 од 29. 9. 2017. године у члану 88. прописује рад ученичког парламента. Ученички парламент представљају ученици седмог и осмог разреда и то по два представника из сваког одељења. Њих бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника као и два представника који учествују у раду Школског одбора без права одлучивања.
 

Оријентациони план рада парламента
за 2018/2019. школску годину

У септембру у школи су планиране активности:
- конституисање Ученичког парламента (избор председника, заменика председника, два члана који ће учествовати у раду Тима за самовредновање, као и актива за развојно планирање)
- избор два члана који ће учествовати у раду Школског одбора
- мишљења и предлози за Годишњи план рада парламента
- мишљења и предлози за Годишњи план рада школе


У октобру у школи су планиране активности:
-правила понашања у школи
-безбедност ученика
-активности чланова парламента о уређењу школског простора
-предавање Здрави стилови живота - Превенција употреба дрога
-активност у школи поводом обележавања Дана школе


У новембру у школи су планиране активности:
-успех и дисциплина ученика на крају I класификационог периода
-оптерећеност ученика школским обавезама
-учешће у самовредновању школе


У децембру у школи су планиране активности:
-сарадња између ученика и наставника, као и сарадња са стручним сарадницима
-израда новогодишњег плаката, тема: Јелка толеранције


У јануару и фебруару у школи су планиране активности:
-успех и дисциплина ученика на крају I полугодишта
-учешће ученика на такмичењима


У марту у школи су планиране активности:
-учешће у самовредновању школе
-естетско уређење школског простора
-плакат – Стоп насиљу
-припрема прилога за школски лист „Вуковац“


У априлу у школи су планиране активности:
-успех и дисциплина ученика на крају III класификационог периода
-професионална оријентација ученика - припреме за избор средње школе
-учешће ученика на такмичењима


У мају и јуну у школи су планиране активности:
-мишљење чланова парламента о избору кандидата за доделу дипломе “Ученик генерације“
-ставови ученика о раду парламента

 

Чланови ученичког парламента

Чланови Ученичког парламента за школску 2018 - 2019. годину:

Азањац Петар и Тимотијевић Нина из 7/1, Лишанин Леон и Зеленовић Дуња из 7/2, Правдић Гала и Перишић Милица из 7/3, Петрићевић Јована и Бојовић Лука из 7/4, Кецовић Ива и Ђерић Ђорђе из 7/5, Зељковић Звездана и Продановић Вељко из 8/1, Пајовић Анастасија и Николић Сања из 8/2, Баковић Милица и Ћусловић Јован из 8/3, Јелушић Андреј и Савковић Данка из 8/4, Јовановић Милан и Авејић Предраг из 8/5.

Председник Ученичког парламента: Гала Правдић
Заменик Председника Ученичког парламента: Нина Тимотијевић
Два члана Ученичког парламента који ће учествовати у раду Школског одбора:
- Милица Баковић
- Звездана Зељковић

 

  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...