VukKaradzic.jpg

 

Пројекти

ПРОЈЕКТИ


Пројекти у школама спроводе се са циљем јачања компетенција наставника, модернизације образовног процеса и анимирањa младих ради развијања бројних вештина, као и предузетничког духа.

Наша школа је годинама укључена у разне пројекте што нам омогућује додатни подстицај за унапређење наставе и учења. Ученици су ангажовани у пројектним активностима, што је од изузетног значаја како за оне посебно надарене ученике, тако и за ученике слабијих постигнућа. Пројектне активности подижу ниво знања и вештина ученика, омогућавају корелацију између више наставних предмета и више тема у оквиру једног предмета. Такође на овај начин стичу се бројне вештине и развија предузетнички дух ученика. Наши ученици су укључени у пројекте Центра за промоцију науке, локалне самоуправе, пројекте међушколске сарадње, међународне пројекте као и пројекте у оквиру школе.
Пројекти и учешће у пројектима су један од начина да се догоде промене у школи, као и промене у функцији унапређивања образовно васпитног рада.

 

У корак са модерним технологијама – наша школа у још једном пројекту

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, донело је одлуку да наша школа буде једна од 122 школе на територији Србије, а једина на територији Општине Чачак, која ће учествовати у пројекту „Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала“, који финансира Министарство.

Завод за унапређивање образовања и васпитања, као један од партнера у овом Пројекту и носилац активности у оквиру компоненте 2: Обука наставника за употребу ИКТ-а у настави, организовао је дводневну обуку за 20 наставника 4. и 5. октобра 2014. године у просторијама Регионалног центра у Чачку. Ова компонента Пројекта има за циљ јачање компетенције наставника за примену савремених информационо-комуникационих технологија у образовно-васпитном процесу.

Запослени ће у оквиру Пројекта проћи још неколико обука које ће свакако помоћи у развоју и оснаживању компетенција, како ученика тако и наставника у основном образовању и васпитању.

 

Пројекат Дигитална учионица

У оквиру Опортунитет програма Министарства правде Републике Србије ОШ "Вук Караџић" је у периоду од јула до новембра 2017. године реализовала пројекат "Дигитална учионица". Реализацијом пројекта школа је добила нови информатички кабинет опремљен са 30 рачунара чиме су се услови за извођење наставе информатике знатно унапредили. Вредност пројекта је 1.084.980 динара.

 

Пројекат "Зелени еко кутак"

ОШ "Вук Караџић" у сарадњи са удружењем грађана "Зелена јабука" из Чачка реализује пројекат "Зелени еко кутак".

Циљ пројекта је подизање свести младих о значају очувања животне средине кроз едукације на ову тему и унапређење услова за извођење еколошких наставних садржаја кроз уређење зеленог еко кутка у школи.
У оквиру пројекта ће се спровести активности уређења "Зеленог еколошког кутка" у једној учионици школе. На зиду учионице биће постављен паметни ЛЕД дисплеј на којем ће се емитовати еколошке поруке свакодневно а посебне презентације ученика биће приказиване у оквиру обележавања светски значајних датума у области животне средине.
У оквиру едукативног дела пројекта планирана је реализација 4 едукативна семинара за ученике на тему заштите животне средине. Вредност пројекта је 137.000,00 динара. Пројекат финансира град Чачка у оквиру програма заштите животне средине.

 

Пројекат "Рециклирајмо заједно"

ОШ " Вук Караџић" у средствима додељеним у оквиру програма заштите животне средине реализује пројекат "Рециклирајмо заједно". Вредност пројекта је 100.000,00 динара.

Циљ пројекта је успостављање система за примарну селекцију отпада у школи "Вук Караџић" кроз селекцију пластике и папира као и подизање свести ученика о значају рециклаже. Како би се повећао обухват рециклаже на територији града Чачка планирано је успостављање система за примарну рециклажу у нашој школи.
Пројектом је планирана набавка канти за рециклажу папира и пластике у свакој учионици у школи као и одређен број канти за рециклажу металног отпада. Након успостављања пројекта у школи ће се потпуно одвајати папир, пластика и метал. Пројектом је планирано да се успостави сарадња са фирмом која прикупља секундарне сировине те ће школа од прикупљеног рециклираног отпада имати и економску корист. Средства прикупљена од продаје селектованог отпада искористиће се за куповину нааставних средстава.
Пројекат осим практичног има и едукативни карактер. Преко 900 ученике наше школе оспособиће се за рециклажу и примарну селекцију отпада. Такође кроз рециклажу и планирана едукативна предавања код ученика ће се подићи свест о значају рециклаже у у систему очувања животне средине.

 

  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...